Home > Overzichtskaart > Steden en dorpen > Filipów (gemeente)

Deelkaart:
Om een ander deelgebied te selecteren kunt u gebruik maken van de kleine overzichtskaart of de navigatie knopjes.

 

 

Filipów (gemeente):
De gemeente Filipów ligt in het noordwesten van het district Suwalki. Filipów is een ecologisch zeer rijk en ongerept gebied, met veel toeristische activiteiten. Een bijzondere plaats is het dal van de rivier de Rospuda. De gemeente strekt zich uit over een gebied van 15 000 ha., waarvan 1 500 ha. bos en 1 000 ha. water. Het is een agrarische gebied en er wonen ongeveer 4 600 mensen.

De geschiedenis van Filipów begint in 1512, toen landerijen werden geschonken aan de gebroeders Szembelan, edellieden onder de Poolse koning Sigismund I de Oude. De broers stichtten het dorp Szembelowo. Onder koning Sigismund II Augustus verwierf het dorp in 1570 stadsrechten en aan het begin van de 17de eeuw ontstonden rond de stad de dorpen Jemieliste, Olszanka en Szafranki. Rond 1600 werd het huidige Filipów een centrum van het Arianisme. Dit is een van de oudste Christelijke tradities, gesticht door Arius (ca.250-336). Het Arianisme was het op een aantal wezenlijke punten niet eens met de Rooms-Katholieke Kerk. De aanhangers ontkenden onder meer de Heilige Drieëenheid, omdat volgens hen Jezus voor zijn geboorte niet bestond en daarom ook niet van Goddelijke aard was. Ook geloofden zij niet in de wederopstanding van Christus en dat hij was gestorven voor de zonden van de mensheid. Volgens Arius verscheen Christus als redding van alle zielen. Het Arianisme propageerde een scheiding van kerk en staat en verklaarde zichzelf pacifist. Op het eerste Concilie van Nicea in 325 na Christus werd het Arianisme verketterd. In Polen werden de meeste van hen na de Zweedse bezetting van 1655 tot 1657 verbannen, omdat zij, als niet-katholieken, gecollaboreerd zouden hebben met de Zweden.
De Zweedse bezetting is voor Filipów ingrijpend geweest. Vlak bij Filipów is hevig gevochten tussen het Zweedse en het Poolse leger en na de nederlaag van het Poolse leger is de stad geplunderd.
De stad kende een grote bloei in de eerste helft van de 19de eeuw. Aan het eind van die eeuw vestigde ook de Mariavieten zich er. Deze geloofsgemeenschap kwam voort uit de Rooms-Katholieke Kerk en is een van de weinige gemeenschappen die zich in en buiten Polen verspreidden na de Reformatie. Mariavieten aanbidden en dienen het leven van Maria– Maria vitae. Zij verwerpen enkele rooms-katholieke geloofsovertuigingen, zoals de verering van heilige schilderijen en wonderen en de onfeilbaarheid van de paus. In 1906 werd de beweging door paus Pius X veroordeeld en werd de leider Jan Kowalski met veertig medepriesters geëxcommuniceerd. Dit leidde tot vervolging van de aanhangers, waardoor de geloofsgemeenschap in Filipów verdween. Op andere plekken wist de beweging voort te leven. Op dit moment bevindt de grootste Mariavieten gemeenschap zich in Plock.
In 1870 verloor Filipów zijn stadsrechten en werd vanaf die tijd beschouwd als dorp.

Toeristisch interessant
1. De rivier de Rospuda
Over de rivier loopt een van de mooiste Poolse kayak-routes. De vele meren in het gebied zijn zeer geschikt om te vissen.
2. Het dorp Filipów
In het dorp staat een klassieke kerk, gebouwd in 1841. De kerk heeft drie ‘schepen’ en vijf houten altaars. Naast de kerk staat een houten klokkentoren. Verder is er ook een oude Synagoge, waar veel grafstenen, ‘macew’ genaamd, te zien zijn. In september is er in Filipów een folkloristisch festival.
3. Het dorp Mieruniszki
In Mieruniszki staan ruďnes van een 17de eeuwse Lutherse kerk. Ook is er een oud park dat is aangelegd rond 1900.

Informatie
Gemeentehuis Filipów, tel. 087-5696081

 


  Kampeeradressen   Gebieden   Steden en dorpen   Toeristisch interessant
(c) Kampereninpolen.nl