Home > Overzichtskaart > Steden en dorpen > Suraz (gemeente)

Deelkaart:
Om een ander deelgebied te selecteren kunt u gebruik maken van de kleine overzichtskaart of de navigatie knopjes.

 

 

Suraz (gemeente):
De gemeente ligt in het district Bialostocki, 8 km van Lapy en 25 km van Bialystok. Ongeveer eenzesde van de gemeente behoort tot het Narew Nationaal Park. Er komen hier ongeveer 200 vogelsoorten voor, waarvan er 154 in het gebied broeden. Veel van de vogels broeden in de uitgestrekte rietvelden in het park. Verder komen er ook bijzondere zoogdieren voor zoals otters, bevers, eland, herten en hermelijn. Het stadje Suraz ligt in de vallei van de rivier de Narew. In de gemeente wonen ongeveer 2.200 mensen en de oppervlakte bedraagt zo'n 7.700 ha.

In de 11de eeuw werd er in het gebied een ommuurde nederzetting gebouwd door de Hertogen van 'Rus'. De nederzetting lag in de buurt van een fort aan de rivier de Narew. Enkele eeuwen later, in de 15de eeuw ontstond er naast het fort een nieuwe nederzetting. De nederzetting werd verdeeld in een Pools deel en een Russisch deel. Op 16 september 1445 gaf de Groothertog van Litouwen Suraz stadsrechten. In 1779 vonden er in de buurt van Suraz zeer hevige gevechten plaats. Boeren kwamen in opstand tegen het feodale stelsel. Na de Derde Poolse deling behoorde het gebied tot Pruisen, maar in 1807 werd het overgedragen aan Rusland. Tijdens de Januariopstand in 1863, een gewapende opstand tegen de Russische bezetter, werd Suraz door opstandelingen bezet. Na terugtrekking van de opstandelingen hielden de Russen harde represailles onder de lokale bevolking. Ook verloor Suraz hierdoor haar stadsrechten. Tijdens de Eerste Wereldoorlog werd Suraz vrijwel geheel vernietigd. De wederopbouw werd in eerste instantie verhinderd door het uitbreken van de volgende Wereldoorlog.

Toeristisch interessant
1. Het dorp Suraz
In Suraz zijn enkele tientallen archeologische plekken. De bekendste is de Gora Krolowej Bony: de berg van koningin Bona. Verder staat er in het stadje een kerk in nieuw-barokke stijl, gebouwd tussen 1873 en 1876. Het interieur van de kerk komt met name uit de 17de eeuw. Het archeologische museum in Suraz is zeker een bezoek waard. De collectie van het museum bestaat uit zeer oude potten, voorwerpen gemaakt van beenderen, wapens, fossielen, enzovoorts. In de stad ligt ook een ouds Joods kerkhof uit 1865, met grafstenen vanaf 1792.
2. Het Narew Nationaal Park
Op 1 juli 1999 werd van de Narew vallei een Nationaal Park gemaakt. Het park kent een grote rijkdom aan flora, met name water- en moerasplanten. Daarnaast komen er ongeveer 200 soorten vogels voor, waarvan er 154 in het gebied broeden. Onder de soorten komen zeldzame tot zeer zeldzame vogels voor, zoals de Roerdomp, de Grauwe, Blauwe en Bruine Kiekendief, Porseleinhoen, Kleine Waterhoen, Poelsnip, Waterrietzanger, Kwartelkoning, Tureluur, Grutto. Het deel van de vallei tussen Kruszewo, Kurowo en Radule in het aangrenzende district Choroszcz is bijzonder interessant is voor het ' spotten' van dieren.
3. Het dorp Zawyki
In het dorp is een oud kerkhof uit de 17de eeuw. De oudste steen komt uit 1882. Vroeger was dit een kerkhof van de Orthodoxe kerk maar op dit moment is het Rooms-Katholiek. Bij het kerkhof staat een houten kapel uit eind 1700.

 


  Kampeeradressen   Gebieden   Steden en dorpen   Toeristisch interessant
 
Relevante links:
 http://nawia.suraz.org.pl/history.htm   
(c) Kampereninpolen.nl