Home > Overzichtskaart > Steden en dorpen > Michalowo (gemeente)

Deelkaart:
Om een ander deelgebied te selecteren kunt u gebruik maken van de kleine overzichtskaart of de navigatie knopjes.

 

 

Michalowo (gemeente):
De gemeente ligt in het district Bialystok aan de grens met Wit-Rusland. Michalowo is rijk aan natuur en bevat delen van het bosgebied van het Knyszyn Landschapspark en van de beschermde Narew vallei. Verder ligt er een bijzonder natuurreservaat in de gemeente. Dit reservaat, Gorbacz genaamd, bevat een van de laatst overgebleven post-glaciale meren in het gebied.
De gemeente spreidt zich uit over ongeveer 40.000 ha en er wonen 8.300 mensen, waarvan 3.600 in het dorp zelf.

Michalowo is een vrij jonge gemeente. Het is in 1832 door Seweryn Michalowski gesticht om werknemers van de weeffabrieken te huisvesten. In eerste instantie vestigden zich 10 Duitse fabriekseigenaren in het dorpje maar in 1860 waren er in Michalowo al 30 fabriekjes en werkten er 317 arbeiders. Naast de weefindustrie ontstond er ook handel en andere ambachten. Zowel Poolse als Wit-Russische boeren vestigden zich in de gemeente, waardoor Michalowo een multiculturele uitstraling kreeg. In 1890 woonden er zo'n 3000 mensen. Tijdens de Eerste Wereldoorlog werden het dorp en de fabrieken ernstig beschadigd en in 1920 woonden er nog maar 2000 mensen. Ook de Tweede Wereldoorlog had grote invloed op het dorp en Michalowo verloor haar dynamische uitstraling. Door de snelle ontwikkeling van het nabijgelegen Bialystok vertrok ook de meeste industrie uit Michalowo.

Toeristisch interessant
1. Het dorp Michalowo
In het dorp staat een kerk uit 1906-1910. Ook is er een houten orthodoxe kerk uit 1907-1908 en vele houten huizen van rond 1900.
2. Het dorp Jalˇwka
De kerk uit Jalˇwka is gebouwd tussen 1859-1862. In de Tweede Wereldoorlog is de andere kerk (1910-1915) in Jalˇwka vernietigd. De ru´ne van de kerk is nog te bezichtigen. Op het kerkhof, ten oosten van het dorp ligt het graf van de familie Bohatyrowicz. Deze familie staat beschreven in een boek van E. Orzeszkowa: 'Nad Niemnem'. Dit boek is in 1987 verfilmd.
3. Het dorp Hyperoniem
In het dorp staat de ru´ne van een herenhuis uit 1830. Ook is er een bijgebouw uit 1850 waar vroeger bedienden en boeren woonden. Verder is er een park uit 1780, dat in 1830 opnieuw is ingericht.
4. Het dorp Scopolamine
In het dorp staat een houten orthodoxe kerk waarschijnlijk uit het begin van de 17de eeuw. In de kerk staat een bijzondere menostase uit 1689.
5. Het Gorbacz natuurreservaat.
Dit reservaat is in 1966 ingesteld en beslaat een gebied van 113 ha. Het hele gebied is bedekt met hoog- en laagveen met een dikte van 5 tot 6 meter. In het midden van het reservaat ligt een oligotroof (voedselarm) meer. Het meer krijgt zijn voedsel voornamelijk uit regenwater. De gemiddelde diepte van het meer is ongeveer 1 meter en de oppervlakte bedraagt 12 ha. Het meer is rijk aan waterplanten en de bodem is bedekt met Kranswieren (Charophyta), Fonteinkruid (Groenlandia) en Waterlelies (Hympea candida). Om het meer staan veel veenbessen. Het reservaat kent een rijke fauna, vooral in het voorjaar en de herfst zijn er veel vogels.

 


  Kampeeradressen   Gebieden   Steden en dorpen   Toeristisch interessant
(c) Kampereninpolen.nl