Home > Overzichtskaart > Steden en dorpen > Lomza (gemeente)

Deelkaart:
Om een ander deelgebied te selecteren kunt u gebruik maken van de kleine overzichtskaart of de navigatie knopjes.

 

 

Lomza (gemeente):
De gemeente Lomza ligt in het district Lomza, aan de west-oever van de rivier de Narew. Het heeft een oppervlakte van bijna 21.000 ha en er wonen meer dan 9.000 mensen. Door het natuurlijke karakter en de schone lucht hoort het gebied bij 'de Groene Longen' van Polen.

De geschiedenis van het gebied is verbonden met de geschiedenis van Mazovië, de provincie waar de hoofdstad Warschau in ligt. De eerste tekenen van menselijke activiteit in Mazovië dateren uit de Romeinse Tijd in de 2de eeuw na Chr. Iets later in de 6de eeuw vestigden de Slaven zich er. In de 8ste en 9de eeuw breidden de Slaven hun leefgebied uit naar het noordoosten, ondermeer naar Lomza. Tijdens de vorming van de Poolse Staat werden in Lomza op de oevers van de Narew verdedigingswallen opgericht. De wallen vormden de grens met de Baltische stammen van Jatvingen en Oud Pruisen, waarna verdere ontginning en bewoning van het gebied rond de Narew begon. Aan de culturele en economische ontwikkeling kwam na de 17de eeuw een eind, toen dit deel van Europa door oorlogen werd geteisterd. Tussen 1700 en 1721 woedde er de Grote Noordse Oorlog tussen Zweden en een coalitie van Rusland, Denemarken-Noorwegen en Saxen-Polen om de toegang van de Oostzee. Veel dorpen en steden werden verlaten. Ook nationale opstanden en de beide Wereldoorlogen hebben grote impact gehad in dit gebied.

Toeristisch interessant
1. Het Lomza Landschapspark van de Narew Vallei
Dit park is opgericht in 1994. Het omsluit de rivier de Narew tussen de plaatsen Piatnica en Bronowo. De totale oppervlakte van het beschermde gebied in het park bedraagt 19.664 ha, met daarbij nog 12.000 ha beschermd gebied buiten het park. De rivier de Narew stroomt meanderend door het gebied met veel bochten en zijgeulen. Het terrein kent grote hoogte verschillen die zijn veroorzaakt door de stuwingen in de ijstijd. Bijzonder is dat op een relatief klein gebied een grote diversiteit van ecosystemen voor komt, variërend van water- en moerasgebieden tot droge gebieden. Er leven ongeveer 40 soorten zoogdieren, onder meer wilde zwijnen, herten, reeën, hazen, fazanten en elanden. Verder leven hier 10 van de 15 in Polen voorkomende roofdieren. Ook de bever komt hier voor. Hij leeft in holen in de rivieroever en maakt zijn dammen in de kleinere stroompjes. De flora in het park bestaat uit 750 soorten vaatplanten, waarvan er 40 beschermde en 90 zeldzame soorten. Twee natuurreservaten in het park herbergen de meest karakteristieke ecosystemen. In het reservaat Kalinowo komen zeldzame planten voor zoals Lilium martagon, Neottia nidus-avis, Platanthera bifolia, Jovibarba sobolifera. In het reservaat Wielki Dzial bevinden zich veel planten uit het dal van de rivier. Andere bijzonderheden van het reservaat zijn de monumentale bomen en de overblijfselen van de basis van het Armia Krajowa, het verzetsleger dat tijdens de Tweede Wereldoorlog tegen de Duitse bezetter strijdde.
2. Het dorp Oud Lomza
In de nabijheid van het dorp bevinden zich twee heuvels, de Góra Królowej Bony (de berg van koningin Bona) en de Wzgórze Swietego Wawrzynca (de berg van de Heilige Laurentius). Op de top van de eerste heuvel liggen overblijfselen van een oude nederzetting uit de Vroege Middeleeuwen, met onder meer stukken van de aarden wallen. Op de tweede heuvel stond, volgens de legende en oude documenten, de oudste kerk uit Oost Mazovië, gebouwd door St. Bruno van Querfurt in 1000 na Chr. Archeologische opgraving bevestigen de legende.
3. Het dorp Gac
Hier bevindt zich een oude watermolen en een begraafplaats uit de Eerste Wereldoorlog.

VVV
'MAJA' ul. Koscielna 30 18-404 Podgórze, tel. 086-2178382

 


  Kampeeradressen   Gebieden   Steden en dorpen   Toeristisch interessant
(c) Kampereninpolen.nl