Home > Overzichtskaart > Gebieden > Knyszyn Woud Landschapspark

Deelkaart:
Om een ander deelgebied te selecteren kunt u gebruik maken van de kleine overzichtskaart of de navigatie knopjes.

 

 

Knyszyn Woud Landschapspark:
Het Knyszyn Woud Landschapspark is een gebied met een rijke geschiedenis. Het tegenwoordige woud was vroeger deel van een veel uitgestrekter bosgebied. Er werd veel gejaagd en er woonden vroeger talrijke imkers in het bos. In de loop der tijd is het bosgebied sterk geslonken. Met name in de Eerste en Tweede Wereldoorlog is er in het gebied zeer intensief gekapt. Om de resterende bossen te beschermen is in 1988 het Landschapspark van het Knyszyn woud opgericht. De oppervlakte van het park is ongeveer 75.000 ha. en het is hiermee het grootste landschapspark in Polen. De uitgestrekte bossen beslaan zo'n 82% van het park en er liggen prachtige riviervalleien in. Er zijn nog delen in het bos die niet door mensen zijn aangetast en nog de oorspronkelijke vegetatie hebben. Als extra bescherming is er om het park een bufferzone aangelegd.
Het glooiende terrein met valleien en bassins is gevormd tijdens de ijstijd. Er doorheen lopen talrijke kleine riviertjes en stroompjes. De meeste monden uit in de rivier de Suprasl die door het woud stroomt. De rivier wordt zelfs voor 95% 'gevoed' door deze talrijke stroompjes.
In het gebied liggen verder 25 reservaten om kwetsbare ecosystemen te beschermen. Deze gebieden zijn niet of beperkt toegankelijk voor publiek. Twee van de reservaten zijn het Antoniuk reservaat en Bahno reservaat. Het Antoniuk is ingericht in 1970 met een oppervlakte van 70 ha. In het reservaat komen morene heuvels en heuvels met een duinkarakter voor. In de dalletjes ontspringen vele stroompjes. Ook bestaan delen van het bos uit hazelnoot en zilverspar. Door het reservaat loopt een zeer mooie gemarkeerde wandelroute van 2,5 km. Het Bahno reservaat is 290 ha. en is niet toegankelijk voor publiek. Het reservaat is ingesteld in 1990 en bevat veel hoogveen en moerassige bossen. Er staan veel berken en dennenbomen.
Het gebied kent een gevarieerde flora en fauna. De flora van het gebied is karakteristiek voor midden en noord Europese bosgebieden. Wat dit woud onderscheidt van andere parken is dat er veel sparren voorkomen en vrijwel geen beuken, noorse esdoorns, gewone esdoorns, lariksen en zilversparren. Wel komt er de wintereik voor die hier zijn noordelijke grens bereikt. Interessant is dat het park ook veel open vlaktes kent die rijk zijn aan grassoorten. In totaal komen er in het gebied 843 verschillende soorten vaatplanten voor (38% van de totale Poolse flora), waarvan 56 soorten volledig beschermd zijn. Een aantal planten in het park wordt met uitsterven bedreigt, onder andere Chamaedaphne calyculata en mosviooltje of veenviooltje. Ook komen er in het park veel mossen (198 soorten) en korstmossen (280 soorten) voor, sommige zeer zeldzaam of met uitsterven bedreigd.
In het gebied komen verder 150 soorten vogels voor, waaronder zeldzame soorten zoals de zeearend, de kwartelkoning, de rode wouw. Andere soorten die voorkomen zijn de zwarte ooievaar, de kraanvogel, de wespendief, de schreeuwarend, de oehoe, de dwerguil, de drieteenspecht en de witrugspecht. Vrijwel alle zoogdieren die in Polen voorkomen zijn ook in het Knyszyn woud te vinden. Interessant is dat de mannetjes van de edelherten in het woud opvallend grote geweien hebben. In het park komen verder wisenten, wolven, lynxen en elanden voor.
Centraal in het park vlakbij het plaatsje Sokolda ligt een Arboretum van 26 ha. Er staan 500 soorten bomen en struiken. In het arboretum groeien monumentale eiken met een historische betekenis. Tijdens de Januariopstand in 1863 zijn hier opstandelingen geŰxecuteerd.
Interessant is verder dat er in 1999 een vennootschap tussen 7 gemeenten ontstond, waarin men overeenkwam ecologische landbouw in de beschermde gebieden toe te laten. Gehoopt wordt dat de levensstandaard van de inwoners hierdoor stijgt.

 


  Kampeeradressen   Gebieden   Steden en dorpen   Toeristisch interessant
 
Relevante kaarten te bestellen via www.polenkaarten.nl:
Uitgever Type Gebied Titel Schaal
AtikartToeristischHet Knyszynski LandschapsparkPuszcza Knyszynska1:85.000
AtikartToeristischPodlaskie ProvincieWojewˇdztwo Podlaskie1:250.000
WZKartTopografischSokolkaN-34-95/961:100.000
WZKartTopografischLomzaN-34-105/1061:100.000
WZKartTopografischBialystokN-34-107/1081:100.000
(c) Kampereninpolen.nl