Home > Overzichtskaart > Steden en dorpen > Dubeninki (gemeente)

Deelkaart:
Om een ander deelgebied te selecteren kunt u gebruik maken van de kleine overzichtskaart of de navigatie knopjes.

 

 

Dubeninki (gemeente):
De gemeente Dubeninki ligt in het district Goldap in het noordoosten van de provincie Warmia-MazuriŽ. Het grenst aan Litouwen en de Russische enclave Kaliningrad. De gemeente strekt zich uit over een gebied van 205 km2 en er wonen ongeveer 3200 mensen. Het dorp Dubeninki is een mooi vertrekpunt voor tochten in de omgeving. Ongeveer eenderde van de gemeente maakt deel uit van het Romincka Woud Landschapspark. Daarnaast behoort de gemeente tot de 'MazuriŽ Garbate' regio, wat vertaald het 'gebochelde' MazuriŽ betekent. Het gebied kenmerkt zich door sterke hoogteverschillen veroorzaakt tijdens de laatste ijstijd. Er komen veel zwerfkeien voor in het gebied en er zijn talloze meren, waaronder het Czarna-meer en het Przerosl-meer.
De gemeente heeft verder een agrarisch karakter. De belangrijkste bronnen van inkomsten zijn landbouw en bosbouw.

Archeologische vondsten wijzen uit dat dit gebied vanaf de 2de en 3de eeuw na Chr. door de Jatvingen, een Baltische stam, werd bewoond. Er zijn overblijfselen van begraafplaatsen in Maciejowieta en Zytkiejmy, waar de Jatvingen de lichamen van de doden verbrandden. In Pobledzie staat een oud kasteel van de Jatvingen. In de 13de eeuw werden de Jatvingen verdreven door de Duitse orde. Het oprichten van het Hertogdom Pruisen in 1525 leidde tot een intensieve kolonisatie van het gebied. Het dorp Dubeninki is waarschijnlijk in 1615 ontstaan en in 1620 werd er in het dorp een evangelische kerk gebouwd. In 1657 werd het geplunderd door de Tartaren en in 1709 en 1710 werd het geteisterd door de pest. Een eeuw later tussen 1807 en 1813 trokken troepen van Napoleon en Rusland door het gebied. De beide Wereldoorlogen vernielden een groot deel van de huizen in Dubeninki. Na de Tweede Wereldoorlog trokken met name Polen uit SudoviŽ het gebied in en Dubeninki ontwikkelde zich voorspoedig.

Toeristisch interessant
1. Het dorp Dubeninki
In het dorp staat een neogothische kerk uit het begin van de 19de eeuw. In eerste instantie was het een evangelische kerk die later omgevormd werd in een katholieke kerk. Naast de kerk staat een monument ter nagedachtenis aan Duitse soldaten uit 1926. De soldaten zijn gesneuveld in 1914 en 1915 toen zij vochten voor Oost-Pruisen. Verder staan er in het dorp twee huizen van rond 1900. Buiten het dorp ligt een begraafplaats voor Duitse en Russische soldaten.
2. Het dorp Kiepojcie
Vlakbij het dorp staan twee spoorbruggen van 15 meter hoog over de rivier de Bludzia.
3. Het dorp Maciejowieta
In het dorp staat een monumentale evangelische kerk. In de omgeving van het dorp is een nederzetting van de Jatvingen gevonden met een begraafplaats waar zij de overledenen verbrandden.
4. Het dorp Rogajny
In het dorp staat een landhuis in de vorm van een ' L'. Ook staat er een kapel van rond 1900, een graanopslag uit 1867 en overblijfselen van een park met onder andere eiken, linden en esdoorns.
5. De spoorviaducten van Stanczyki
De grootste attractie uit de omgeving zijn zonder meer de imposante spoorviaducten van Stanczyki uit 1912 en 1914. De hoogte bedraagt 36 meter en de lengte van het viaduct is 200 meter.
6. Het dorp Zytkiejmy
Ook hier is een begraafplaats van de Jatvingen aangetroffen. De begraafplaats dateert waarschijnlijk uit de 11de tot 13de eeuw. Er zijn kettingen en andere voorwerpen gevonden.

Informatie
Gemeentehuis, ul Mareckiego 27, tel. 087-6158137
 


  Kampeeradressen   Gebieden   Steden en dorpen   Toeristisch interessant
(c) Kampereninpolen.nl